CHÍNH SÁCH BẢO MẬT LÂM ĐỒNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT LÂM ĐỒNG

top10lamdong.com hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên website này là trách nhiệm và là một trong những điều quan trọng để xây dựng niềm tin với người dùng. Vì thế, chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật để các bạn hiểu rõ hơn về những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập.

1- Chúng tôi thu thập những thông tin gì từ người dùng?

  • Bình luận của người dùng (Chỉ khi các bạn để lại bình luận dưới các bài viết trên website này)
  • Hành động của người dùng trên website
  • Các thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (Được yêu cầu khi bạn muốn để lại bình luận, các bạn có thể lựa chọn không bình luận và không cung cấp thông tin này.)
  • Các thông tin về đường truyền Internet của người dùng.

2 – Chúng tôi thu thập thông tin từ người dùng bằng cách nào?

  • Các thông tin cá nhân và bình luận của người dùng chỉ được thu thập khi người dùng tự nguyện cung cấp.
  • Các thông tin về đường truyền Internet và hành động của người dùng trên website sẽ được tự động thu thập về hệ thống của chúng tôi khi bạn truy cập và sử dụng website này.

3 – Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ người dùng với mục đích gì? 

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin thu thập được từ người dùng trên website này vào các mục đích sau đây:

  • Tối ưu trải nghiệm của người dùng trên website
  • Phân tích website để có những thay đổi phù hợp
  • Cải thiện website (nội dung và giao diện) sao cho phù hợp với thị hiếu của người dùng
  • Kịp thời ngăn chặn các hành động spam, gây ảnh hưởng đến người dùng trên website